công tác xã hội

Công Tác Xã Hội Việt Nam
Khám bệnh phát thuốc miễn phí tại Đông Giang, Quảng Nam
Vào lúc 8 giờ ngày 10/9/2016, Ban Y tế Xã hội Tin Lành tỉnh Quảng Nam đã tổ chức đợt khám bệnh phát thuốc miễn…