Công tác chứng đạo

Việt Nam
Đăk Lăk: Tổng Kết Công Tác Chăm Sóc Chứng Đạo Năm 2016

Lúc 9 giờ ngày 28/02/2017 tại nhà thờ Tin Lành Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk), Ban Chăm sóc chứng đạo (CSCĐ) tỉnh Đăk Lăk tổ chức chương trình tổng kết để đánh giá lại công tác chăm sóc chứng đạo năm 2016 mà Chúa đã ban ơn cho các Hội Thánh.