Con thuyền của Nô-ê

Quốc Tế
Xây dựng con thuyền của Nô-ê trong Kinh thánh

Hầu như ai cũng biết đến truyền thuyết về con thuyền của Nô-ê trong Kinh Thánh, nhưng nếu trong cuộc sống thực tại, nếu ai đó nói rằng họ sẽ xây dựng một con thuyền của Nô-ê, liệu bạn có dám tin không?