con người

Dưỡng Linh
Bạn Không Thể Ước Ao Điều Gì Khác Hơn Ngoài Kế Hoạch Của Đức Chúa Trời Dành Cho Cuộc Đời Mình
Oneway.vn: Chúng ta thường nghĩ những ao ước của mình là quá to lớn lúc chúng ta còn rất nhỏ, có thể là 6 tuổi,…