cơn giận

Giáo Dục
Giận – theo quan điểm Kinh Thánh

Tức giận không phải là một cảm xúc dễ chịu. Suốt nhiều năm giữ mối giận dữ trong lòng – nó như một đám mây đen bao trùm lên các mối quan hệ giữa tôi với gia đình, bạn bè… – làm tôi thất bại trong mọi việc. Một cái gì đó thật nặng nề điều khiển tôi.