cơ đốc

Quốc Tế
Một Đôi Vợ Chồng Cơ Đốc Người Ấn Độ Bị Ép Phải Đứng Trong Một Hồ Nước Lạnh 17 Tiếng Bởi Vì Không Chối Bỏ Đức Chúa Giê-Xu Christ

Oneway.vn - Một Cơ Đốc Nhân cải đạo 50 tuổi ở Ấn Độ đã qua đời tháng trước sau khi ông và vợ bị tra bằng cách đứng trong một hồ nước lạnh cóng cao tới ngang cổ hơn nửa ngày vì họ không chịu chối bỏ niềm tin vào Chúa Giê-xu Christ.

CBMC Viet nam
Giáo Dục Việt Nam
Thông Báo: CBMC Việt Nam Tổ Chức Hội Thảo Dành Cho Người Làm Việc

Ngày hôm nay, trong thế giới chúng ta đang sống, chính thương trường là nơi mà những người làm việc, dù bất cứ chức vụ nào, từ nhân viên đến lãnh đạo quản lý điều hành cấp cao, chủ doanh nghiệp,… đều rất cần Lời Chúa