Cơ đốc nhân Campuchia

Quốc Tế
Chính phủ cởi mở, Cơ đốc nhân Campuchia vui mừng

Hàng chục mục sư tập trung quanh thủ tướng Hun Sen cùng chụp hình, kỷ niệm lần gặp gỡ đầu tiên giữa Thủ tướng Campuchia với các tín hữu Cơ đốc giáo toàn quốc.