Cơ Đốc Nhân Ấn Độ bị cảnh sát thẩm vấn

Quốc Tế
Cơ Đốc Nhân Ấn Độ bị xuất huyết não vài giờ sau khi bị cảnh sát thẩm vấn vì truyền giảng Tin Lành

Oneway.vn - KA Swamy, 47 tuổi, bị đưa đến đồn cảnh sát sau khi ông phát Kinh Thánh cùng những tín hữu khác tại gần một đền thờ Ấn Độ giáo. Những người theo chủ nghĩa dân tộc Ấn Độ giáo giận dữ và kết tội ông truyền giảng trong khu vực đền thờ và họ truy tố ông dưới “luật chống cải đạo”.