Cơ đốc giáo

Quốc Tế
Cơ đốc giáo gia tăng ở Triều Tiên dù bị bách hại nghiêm trọng

Trong một bài phát biểu đầy khích lệ tại Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về chủ đề “Bảo vệ Cơ đốc nhân bị bách hại”, tổ chức tại thủ đô Washington tuần trước, người trốn thoát khỏi Triều Tiên