Cơ Đốc giáo ở Trung Quốc

Quốc Tế
Trung Quốc: mỗi năm 100.000 người tin Chúa

Sự phát triển của Cơ đốc giáo ở Trung Quốc đang tiếp tục tăng lên đáng kể. Theo báo cáo của một Mục sư tại đây, có khoảng 100.000 người tin nhận Chúa mỗi năm, bất chấp những đàn áp và vi phạm nhân quyền khá nghiêm trọng từ phía chính phủ…