Chúa sống lại

Bạn Đọc Viết Dưỡng Linh
Uy Quyền Chúa Phục Sinh

Khác với các Tôn giáo khác, Cơ đốc giáo chúng ta rất hãnh diện về vị Giáo chủ của mình. Vì Chúa Giê-xu đã phục sinh. Các Giáo chủ khác đã chết và cứ thế chết luôn không bao giờ sống lại.