Chúa Giê-xu là Đá góc nhà

Giáo Dục
Tại Sao Những Vấn Đề Nền Tảng Thuộc Linh Có Thể Ảnh Hưởng Sức Khỏe Thuộc Thể Của Bạn

Oneway.vn - Gần đây, mục sư của chúng tôi giảng dạy một thông điệp mang tính ảnh hưởng, có liên quan nhiều về những gì chúng ta đang làm với chương trình “Lấy Lại Đền Thờ Của Bạn”.