chống nghịch Chúa

Việt Nam
Chuyên đề: XÂY NHÀ ĐỂ ‘CHỌC’ ÔNG TRỜI – Bài 4: Có chăng ‘lời nguyền nhà chọc trời’?

Từ sau tháp Ba-bên Kinh Thánh ghi lại, thế giới luôn xây dựng những tòa nhà "chọc trời". Và liên tục sau đó là những cuộc suy thoái kinh tế.