cho muôn dân

Dưỡng Linh Việt Nam
Tin Lành gieo ra cho muôn dân

Nữ hoàng Victoria – Anh quốc – thỉnh thoảng vẫn đến thăm các khu phố tồi tàn của London, có lần bà vào nhà nọ uống trà với một cụ già, lúc cáo từ, nữ hoàng hỏi:
– Thưa cụ! Tôi có thể giúp gì cho cụ? Bà cụ đáp: