chính quyền

mục sư trung quốc
Quốc Tế
Mục sư Trung Quốc bị cầm tù vì đức tin đã tạ ơn Chúa vì Ngài tặng ông món quà của sự yên nghỉ

Chiến dịch dỡ bỏ thập tự của Trung Quốc được cho là ý muốn của chính quyền Trung Quốc. Họ đã đưa ra chiến dịch đàn áp nghiêm trọng về tôn giáo nhằm loại bỏ sự thách thức tính độc quyền trong cai trị của họ.