Chấp Sự

Việt Nam
Hiệp Nguyện Mục Sư, Truyền Đạo, Chấp Sự Khu Vực Thành Phố Cần Thơ

Chương trình hiệp nguyện Mục sư, Truyền đạo, Chấp sự của 8 Hội Thánh trong khu vực Tp. Cần Thơ được Ban Đại diện tổ chức tại HTTL Đông Lợi Cần Thơ vào lúc 14 giờ ngày 08/2/2017.