Chance

Lời Chứng Quốc Tế
Lời cầu nguyện đã thay đổi hoàn toàn Chance the Rapper – người biến Grammy thành nơi thờ phượng

Đêm chủ nhật 12.02.2017, Chancelor Bennett, thường được gọi là Chance the Rapper, đã biểu diễn mọi thứ tràn ngập không khí thờ phượng để đưa Chúa Giê-xu lên vị trí trung tâm của một giải thưởng nổi tiếng.