Châm ngôn 31

Dưỡng Linh
Làm sao giống người nữ trong Châm Ngôn 31?

Châm Ngôn/Proverbs 31 với hình tượng người nữ được xem là hình mẫu, là “đúng chuẩn”. Một nhân vật nữ phi thường, tuyệt vời trong Kinh Thánh, nàng đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người, nhiều bài giảng, nhiều quyển sách…