CBMC

Việt Nam
Hội thảo “Thành công theo cách của Chúa”

Ngày 24/6/2017, CBMC tổ chức chương trình Hội Thảo Dành Cho người Làm việc với chủ đề “SUCCESSFUL BUSINESS IN GOD’S WAY”. Chương trình được diễn ra từ lúc 8 giờ đến 17 giờ 30 cùng ngày tại Hội Thánh Tin Lành Tô Hiến Thành - Địa chỉ: 453 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, Tp.HCM.

CBMC Viet nam
Giáo Dục Việt Nam
Thông Báo: CBMC Việt Nam Tổ Chức Hội Thảo Dành Cho Người Làm Việc

Ngày hôm nay, trong thế giới chúng ta đang sống, chính thương trường là nơi mà những người làm việc, dù bất cứ chức vụ nào, từ nhân viên đến lãnh đạo quản lý điều hành cấp cao, chủ doanh nghiệp,… đều rất cần Lời Chúa