cầu nguyện

Dưỡng Linh
Bí quyết sống thọ: Cầu nguyện!

Chúa nhắc bạn đừng lo lắng: “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời” (Phillipians/Phi-líp 4:6).

Giới thiệu Việt Nam
Giới thiệu sách: 7 BƯỚC ĐỂ NHẬN SỰ ĐÁP LỜI CẦU NGUYỆN     
Oneway.vn – Các bạn mến! Cuộc sống hằng ngày với nhiều bận rộn khiến chúng ta đôi lúc quên đi những điều tưởng chừng bình…