câu chuyện Kinh Thánh

Quốc Tế
“Môi-se rẽ biển” luôn thách thức các nhà khoa học

Từ khá lâu, các nhà nghiên cứu Kinh Thánh và các nhà khoa học đã cố gắng tìm ra bằng chứng để giải thích một cách thuyết phục nhất câu chuyện Môi-se (Moses) rẽ biển để cứu dân mình…

Dưỡng Linh Giáo Dục
Truyện tích Kinh Thánh – Chuyện chưa kể

Oneway.vn - Chắc hẳn mỗi chúng ta ai cũng thuộc lòng nhiều câu chuyện Kinh Thánh quen thuộc đã được dạy từ nhỏ như là Đa-vít thắng Gô-li-át, con tàu Nô-ê, Chúa Giê-xu chữa lành người mù…