cập nhật tình hình sức khỏe

Tin Vắn Việt Nam
Cập nhật tin về Mục sư Lê Nguyên Tâm – Quản nhiệm Hội Thánh Lâm Đồng

Tuần vừa qua, các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy đã trực tiếp đến tận giường, mở vết thương ra xem xét, nhận định tình hình của Mục sư Lê Nguyên Tâm. Họ cũng xem lại tất cả các phim chụp từ 17 ngày trước, bàn bạc và tìm ý kiến thống nhất…

Tin Vắn Việt Nam
Cập nhật tin tức mới nhất của Mục sư Lê Nguyên Tâm 10g30; 12-6-2017

Cảm tạ Chúa, dầu cho tai nạn hết sức kinh hoàng khiến tay trái và chân trái của Mục sư bị thương nghiêm trọng, gần như gãy nát. Đến nỗi các bác sĩ nhiều lần hội chẩn và đề nghị đoạn chi… thì Chúa vẫn đã và đang làm phép lạ, để đến giờ này Mục sư vẫn còn giữ được những phần cơ thể mình nguyên vẹn. Thật lạ lùng. Thật quyền năng!