Campuchia

Việt Nam
Cung hiến Hội Thánh “Vườn Nổi Tình Thương” tại Campuchia

Sáng 18/6/2017 tại làng Vũng Luông, Campuchia đã tổ chức chương trình Lễ Cảm tạ và Cung hiến Hội Thánh Tin Lành Vườn Nổi Tình Thương - Agape Floating Garden.

Quốc Tế
Chính phủ cởi mở, Cơ đốc nhân Campuchia vui mừng

Hàng chục mục sư tập trung quanh thủ tướng Hun Sen cùng chụp hình, kỷ niệm lần gặp gỡ đầu tiên giữa Thủ tướng Campuchia với các tín hữu Cơ đốc giáo toàn quốc.

Công Tác Xã Hội Tin Vắn
Children For The Great Commission – Mục vụ cho Người Việt Nam ở Campuchia

Chúa Giê xu phán “ Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người”, chúng tôi chia sẻ với bạn về cánh đồng truyền giáo cho người Việt Nam tại Campuchia.