Cách quản lý tiền bạc

Bạn Đọc Viết
Thái độ của bạn đối với tiền bạc

Oneway.vn - Tiền bạc của bạn sẽ thuộc về ai? Khi ra đời bạn mang bao nhiêu? Không có gì thử nghiệm tình yêu của chúng ta đối với Chúa hay đối với kẻ khác một cách thực tiễn là thái độ của chúng ta trong sự dâng hiến hầu việc Ngài.