bồi linh phụ nữ

Việt Nam
Hội Đồng Bồi Linh Phụ Nữ Tin Lành TP. Cần Thơ

Vào lúc 8 giờ 30 ngày 16/03/2017, Ban Đại diện Tin Lành TP Cần Thơ tổ chức Hội đồng Bồi linh Phụ nữ Tin Lành lần thứ X cho 08 Hội Thánh trong khu vực tại HTTL Cần Thơ gồm: An Phú, Phong Điền, Cần Thơ, Ô Môn, Bình Thủy, Cái Răng, Giai Xuân, Đông Lợi thật đầy ơn phước Chúa.

Việt Nam
Bồi Linh – Thông Công Trung Tráng Niên Khu Vực Tây Bình Thuận

Nhân ngày Phụ nữ Tin Lành, Chúa nhật 12/3/2017, Chi Hội Võ Xu - tỉnh Bình Thuận cậy ơn Chúa tổ chức chương trình bồi linh - thông công Ban Trung Tráng niên trong khu vực phía Tây tỉnh Bình Thuận, với chủ đề “Lưu Truyền Di Sản Đức Tin”.

Việt Nam
Chương Trình Thông Công Phụ Nữ Tin Lành Tỉnh Khánh Hòa

Vào lúc 8 giờ ngày 8/3/2017, tại Chi Hội Nha Trang, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức chương trình bồi linh – thông công dành cho giới nữ. Về tham dự có khoảng 1100 chị em từ các ban phụ nữ của các Hội Thánh trong tỉnh.