Bồi dưỡng nhân sự

Việt Nam
Khóa Bồi Dưỡng Mục Vụ Truyền Giáo Tại Tỉnh Hậu Giang

Mỗi năm hai lần, các Hội Thánh trong tỉnh Hậu Giang được Ủy ban Truyền giáo Tổng Liên Hội (UBTG TLH) đến thăm và bồi dưỡng mục vụ truyền giáo. Như được thêm dầu cho những bình đèn đang vơi để tiếp tục tỏa sáng, mỗi lần được bồi dưỡng tinh thần thực hiện Đại Mạng Lệnh của Chúa Cứu Thế trong tôi con Chúa được thêm lên.

Việt Nam
Bồi Dưỡng Cho Nhân Sự Truyền Giáo Tỉnh Quảng Nam

Nhằm đáp ứng nhu cầu công việc Chúa trong công tác chứng đạo, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Quảng Nam tổ chức khóa bồi dưỡng Kinh Thánh và kỹ năng chứng đạo cho nhân sự Truyền giáo các Chi Hội trong tỉnh từ ngày 21- 22/02/2017 tại nhà thờ Tin Lành Chiên Đàn.