biết ơn Đấng Tạo Hóa

Góc nhìn Việt Nam
‘TÔN SƯ’

Thuở ấu thơ, khi được mẹ cho món quà, tôi mừng quá, cầm chạy vội đi. Mẹ gọi lại, nói: “Con biết cần phải làm gì khi nhận quà không?”. Tôi sững người, hiểu ý mẹ, liền nói: “Cảm ơn Mẹ!”. Từ đó, tôi học được lòng biết ơn quan trọng thế nào trong cuộc sống; nhất là biết ơn đối với những người đã dạy dỗ mình, hay lòng “tôn sư” chính là tinh thần quý báu của người Việt.