biến đổi

Lời Chứng Quốc Tế
Người mang án 500 năm tù & sứ mạng “biến cái chết thành sự sống”
Oneway.vn – Là cựu cảnh sát, công tố viên và thẩm phán, ông Robert Newsom có ​​vẻ là mẫu hình tiêu biểu cho luật pháp…
Quốc Tế
Chỉ với hai câu là đủ để nói về Hội Thánh ở Iran

Sự bắt bớ đã đe doạ xoá sạch Hội Thánh nhỏ ở Iran. Nhưng Hội Thánh tại đất nước nầy đang phát triển nhanh nhất trên thế giới và họ đang ảnh hưởng tại khu vực vì cớ Đấng Christ.