Bến Tre

Việt Nam
Tỉnh Bến Tre: Hiệp Nguyện, Triển Khai Nội Quy – Giáo Luật

Lúc 8 giờ ngày 6/3/2017, tại nhà thờ Tin Lành Bình Đại, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bến Tre tổ chức kỳ hiệp nguyện dành cho Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo và Chấp sự của các Hội Thánh trong tỉnh. Nhân cơ hội này, Ban Đại diện cũng phối hợp với UB CĐGD TLH triển khai Nội quy, Giáo luật, Kỷ luật (ban hành năm 2016).