bày tỏ Phúc Âm

Giới thiệu Quốc Tế
10 bộ phim ‘ngoại đạo’ mang giá trị Cơ Đốc

Oneway Media giới thiệu đến quý độc giả 10 bộ phim mang giá trị Cơ đốc. Những giá trị Kinh Thánh được bày tỏ trong phim ảnh đời thường. #Phim #GiatriCodoc #OnewayMedia