Bầu Cử Bổ Sung Ban Đại Diện

Việt Nam
Bồi Linh & Bầu Cử Bổ Sung Ban Đại Diện Tỉnh Bình Thuận

Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016-2017 có 5 thành viên, nhưng nay bị khuyết 2, chỉ còn 3. Dưới sự chỉ đạo của Ban Trị sự Tổng Liên Hội, Hội đồng bất thường – bổ sung nhân sự cho Ban Đại diện được tổ chức vào lúc 09 giờ ngày 15/02/2017 tại nhà thờ Tin Lành Phúc Âm.