Bassette

Lời Chứng Quốc Tế
Từ Khiêu Dâm đến Mục Sư: Cựu ngôi sao điện ảnh chia sẻ về việc Chúa đã biến đối đời cô hoàn toàn

Mục sư của một hội thánh ở New York đã cởi mở chia sẻ về quá khứ thành công với nghề diễn viên khiêu dâm của cô và nói rằng ngày nay cô đã dùng những kinh nghiệm đó của mình để mang những người hư mất khác đang lầm lạc trong bóng tối đến gần với Đức Chúa Trời hơn.