Bangladesh

Quốc Tế Tin Vắn
Hàng Ngàn Người Hồi Giáo Tiếp Nhận Chúa Dù Phải Chịu Bách Hại Ở Bangladesh
Oneway.vn: Mặc dù cơn bách hại chống lại các Cơ Đốc nhân ở Bangladesh đang tăng cao, số lượng người Hồi Giáo tiếp nhận Chúa…