bạn của tôi

Việt Nam
Cha tôi, bạn tri kỷ của tôi: Chúa Jesus

Tôi là Nguyễn Thị Diệu T., sinh năm 1989, quê quán Kontum, hiện sống, học tập và làm việc tại Manila, Philippines. Sinh ra trong gia đình Cơ đốc, nhưng mãi đến thời sinh viên tôi mới thực sự đầu phục Chúa, để rồi được Ngài thay đổi hoàn toàn, trở nên con người mới. Ngài chính là Cha, là bạn tri kỷ của tôi!”.