bách hạihội thánh

Quốc Tế
Chỉ với hai câu là đủ để nói về Hội Thánh ở Iran

Sự bắt bớ đã đe doạ xoá sạch Hội Thánh nhỏ ở Iran. Nhưng Hội Thánh tại đất nước nầy đang phát triển nhanh nhất trên thế giới và họ đang ảnh hưởng tại khu vực vì cớ Đấng Christ.