bách hại

Quốc Tế
Một Đôi Vợ Chồng Cơ Đốc Người Ấn Độ Bị Ép Phải Đứng Trong Một Hồ Nước Lạnh 17 Tiếng Bởi Vì Không Chối Bỏ Đức Chúa Giê-Xu Christ

Oneway.vn - Một Cơ Đốc Nhân cải đạo 50 tuổi ở Ấn Độ đã qua đời tháng trước sau khi ông và vợ bị tra bằng cách đứng trong một hồ nước lạnh cóng cao tới ngang cổ hơn nửa ngày vì họ không chịu chối bỏ niềm tin vào Chúa Giê-xu Christ.

Quốc Tế
Chỉ với hai câu là đủ để nói về Hội Thánh ở Iran

Sự bắt bớ đã đe doạ xoá sạch Hội Thánh nhỏ ở Iran. Nhưng Hội Thánh tại đất nước nầy đang phát triển nhanh nhất trên thế giới và họ đang ảnh hưởng tại khu vực vì cớ Đấng Christ.