Ánh Trăng

Quốc Tế
Franklin Graham cảnh báo Cơ Đốc nhân trước bộ phim ‘Ánh Trăng [Moonlight]’ của LGBT

Nhà truyền giáo đi đầu Franklin Graham đã gọi bộ phim “Moonlight” đã đoạt giải Oscar là một điển hình cho thấy LGBT đang cố gắng khiến “văn hoá phải chấp nhận tội lỗi này”.