ăn năn

Dưỡng Linh
Chìa Khóa Cho Đời Sống Đầy Quyền Năng: Sự Ăn Năn

Oneway.vn - Nếu bạn đã từng thay đổi tư tưởng nhận thức về bất cứ điều gì, bạn sẽ hiểu được điều cơ bản nhất của những quy tắc thuộc linh trong Kinh Thánh: sự ăn năn.