ân điển

Dưỡng Linh
“Đầy ơn và lẽ thật” để làm gì?

Để vững vàng bước đi theo Chúa và cao hơn nữa là hầu việc Ngài, chúng ta cần “đầy ơn và lẽ thật”. Tức không phải chỉ một nửa ân điển, một nửa lẽ thật, không phải đầy ơn vào các ngày chẵn, ngày lẻ, ngày Chúa Nhật trong tuần,

Dưỡng Linh
Lòng rộng rãi đến từ Đức Chúa Trời

Oneway.vn - Trong khi điều này dường như hiển nhiên đối với bạn, nhưng đó lại là một sự ngạc nhiên đối với nhiều người khác khi họ nhận ra rằng Đức Chúa Trời thật rộng rãi. Tôi đã không nghĩ rằng Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng rộng rãi khi tôi còn trẻ.

con đường lá vàng
Dưỡng Linh
Đặt qua một bên nỗi lo về sự khó nhọc ngày mai

Chúng ta đặt sang một bên gánh khó nhọc của ngày mai bằng cách thực hiện hai hành động đơn giản của đức tin: chúng ta nhận lãnh và phó thác.