Truyền Giảng

Truyền Giảng Việt Nam
Truyền giảng Trung Thu tại Hội Thánh Tin Lành Đông Phú – tỉnh Hậu Giang
Vào lúc 18 giờ 30 ngày 13/9/2016, Ban Truyền giảng Hội Thánh Đông Phú cậy ơn Chúa tổ chức vui Trung Thu kết hợp truyền…
Truyền Giảng Giáng Sinh “Đấng Chữa Lành” Của HT Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam – Giáo Hạt Hà Nộ
Truyền Giảng Việt Nam
Truyền giảng Giáng Sinh “Đấng Chữa Lành” của HT Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam

Mùa Giáng Sinh vừa qua, Giáo Hạt Hà Nội thuộc Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam đã tổ chức chương trình truyền giảng chữa lành với chủ đề : Đấng Chữa Lành.