Việt Nam

Truyền Giảng Tại HTTL Tân An – Long An

Vào lúc 19 giờ 00 ngày 28/06/2015, tại nhà thờ Tin Lành Tân An – tỉnh Long An có tổ chức chương trình thánh nhạc truyền giảng định kì với chủ đề “Tìm về yêu thương”. Ban thanh niên đã cùng quý tôi con Chúa dốc lòng cầu nguyện và mời gọi thân hữu. Cách bố trí bên ngoài nhà thờ đã tạo sự thân mật gần gũi đối với thân hữu được mời.

Đầu giờ, hội chúng được tập hát có cử điệu bài hát “Tình yêu Chúa Giê-xu”. MsNc Ngô Hồng Quân cầu nguyện dâng chương trình truyền giảng lên cho Đức Chúa Trời. Lần lượt các bài hát, múa: “Thắc mắc đời người”, “Bên tôi là Giê-xu”, “Như con chiên đi lạc”, “Hãy theo ta” do đơn ca, song ca, tốp ca trình bày. Qua các tiết mục trên, Hội Thánh và đặc biệt là quý thân hữu đã hiểu hơn về tình yêu của Chúa dành cho con người. Ngài là Đấng duy nhất có tình yêu tuyệt vời, đã hy sinh bằng sự chết đau đớn, vì tất cả nhân loại.

MsNc Trần Công Thành – Quản nhiệm Hội Thánh – nương trên Lời Chúa I Giăng 4: 7-16, giãi bày phương cách để nhận được tình yêu của Thiên Chúa. Sau bài hát đơn ca kêu gọi “Tìm”. Có 12 thân hữu, đã quyết định tin nhận Chúa Giê- xu là cứu Chúa và là chủ của đời sống mình.

Truyền Giảng Tại HTTL Tân An - Long An

Chương trình truyền giảng kết thúc trong sự vui mừng phấn khởi của Hội Thánh khi có thêm người được cứu. Nguyện vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời!

CTV. Anne

Nguồn: HTTLVN.ORG

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92