Việt Nam

Truyền Giảng Mừng Chúa Phục Sinh Tại Nhà Thờ Tô Hiến Thành

Nhân dịp mừng Chúa Phục sinh 2014, lúc 19 giờ ngày 20/4/2014 tại nhà thờ Tin Lành Tô Hiến Thành – TP.HCM đã tổ chức chương trình Thánh nhạc Phục sinh với chủ đề “Tình yêu chữa lành”, câu gốc Ê-sai 53:5 “Ngài đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh”.

Tham dự có khoảng 200 người trong đó có 35 thân hữu.

Mở đầu chương trình, MS Phạm Trọng Huy – Quản nhiệm HTTL Tô Hiến Thành có lời chào mừng và cầu nguyện khai lễ.

Nội dung chương trình gồm các bài hát tôn vinh Chúa và video clip giới thiệu Đấng Tạo hóa đã dựng nên vũ trụ, muôn loài và con người, con người đã phạm tội và hậu quả của tội lỗi. Chúa Giê-xu đã chịu chết vì tội lỗi của nhân loại và Ngài đã sống lại.

MS diễn giả Trần Thế Thiên Phước – Ủy viên Tổng Liên Hội – nương theo lời Chúa trong Ê-sai 53:5-6 trình bày căn bệnh không có thuốc chữa trị đó là “Tội lỗi”, ý nghĩa sự chết của con trời là Đức Chúa Giê Xu, Ngài đến thế gian hy sinh đền tội cho con người, chịu những lằn roi, những sự sỉ nhục trên cây thập tự nhằm mục đích là cứu chữa căn bệnh “Tội lỗi” cho con người.

Mục sư Phạm Trọng Huy cầu nguyện cho 26 thân hữu bằng lòng tiếp nhận Chúa.

Tổng kết trong dịp mừng Chúa phục sinh, HT Tô Hiến Thành đưa dắt cho 28 người bằng lòng tiếp nhận Chúa.

Một số hình ảnh:

TRUYỀN GIẢNG NHÂN DỊP MỪNG CHÚA PHỤC SINH 2014 TẠI NHÀ THỜ TÔ HIẾN THÀNH.
Quang cảnh giờ tiếp thân hữu thông công kết nối

TRUYỀN GIẢNG NHÂN DỊP MỪNG CHÚA PHỤC SINH 2014 TẠI NHÀ THỜ TÔ HIẾN THÀNH.
Quang cảnh giờ tiếp thân hữu thông công kết nối

TRUYỀN GIẢNG NHÂN DỊP MỪNG CHÚA PHỤC SINH 2014 TẠI NHÀ THỜ TÔ HIẾN THÀNH.
Quang cảnh buổi truyền giảng

TRUYỀN GIẢNG NHÂN DỊP MỪNG CHÚA PHỤC SINH 2014 TẠI NHÀ THỜ TÔ HIẾN THÀNH.
Quang cảnh buổi truyền giảng

TRUYỀN GIẢNG NHÂN DỊP MỪNG CHÚA PHỤC SINH 2014 TẠI NHÀ THỜ TÔ HIẾN THÀNH.
MS Phạm Trọng Huy chào mừng

TRUYỀN GIẢNG NHÂN DỊP MỪNG CHÚA PHỤC SINH 2014 TẠI NHÀ THỜ TÔ HIẾN THÀNH.
Ca ngợi Chúa

TRUYỀN GIẢNG NHÂN DỊP MỪNG CHÚA PHỤC SINH 2014 TẠI NHÀ THỜ TÔ HIẾN THÀNH.
Ca ngợi Chúa

TRUYỀN GIẢNG NHÂN DỊP MỪNG CHÚA PHỤC SINH 2014 TẠI NHÀ THỜ TÔ HIẾN THÀNH.
Ca ngợi Chúa

TRUYỀN GIẢNG NHÂN DỊP MỪNG CHÚA PHỤC SINH 2014 TẠI NHÀ THỜ TÔ HIẾN THÀNH.
Ca ngợi Chúa

TRUYỀN GIẢNG NHÂN DỊP MỪNG CHÚA PHỤC SINH 2014 TẠI NHÀ THỜ TÔ HIẾN THÀNH.
Mục sư diễn giả Trần Thế Thiên Phước 

TRUYỀN GIẢNG NHÂN DỊP MỪNG CHÚA PHỤC SINH 2014 TẠI NHÀ THỜ TÔ HIẾN THÀNH.
Mục sư Phạm Trọng Huy cầu nguyện cho 26 người tiếp nhận Chúa

TRUYỀN GIẢNG NHÂN DỊP MỪNG CHÚA PHỤC SINH 2014 TẠI NHÀ THỜ TÔ HIẾN THÀNH.
Ban Thân hữu tiếp xúc những người tiếp nhận Chúa

Theo: Nguồn Hoithanhtinlanhvietnam.org

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92