Dưỡng Linh

Trở thành gương mẫu đức tin

Oneway.vn – Hành động của đức tin phải là điều tất yếu trong cuộc sống, thế mà…

 

Tôi thấy thất vọng với những điều tiêu cực của Hội Thánh ngày nay. Hội Thánh không còn bước theo những tấm gương đức tin nữa. Những anh hùng đức tin trong Kinh Thánh như Abraham/Áp-ra-ham, Moses/Môi-se, David/Đa-vít, và trong thời hiện đại như Smith Wigglesworth, Billy Graham… dù đời sống họ đôi khi dao động, nhưng đó là những tấm gương tiên phong đáng học hỏi.

 

con đường lá vàng

 

Hạt cải
Đừng hiểu sai ý tôi, tôi không có ý ám chỉ mọi người không có đức tin. Điều tôi muốn nói là chúng ta tin vào điều gì và tại sao chúng ta không còn hành động đức tin như những người đi trước? Họ có đức tin rất lớn, tin cậy chắc chắn vào Đức Chúa Trời – Đấng làm những điều không thể. Nhưng Chúa Jesus chỉ đề cập đến đức tin bằng kích thước hạt cải (Matthew/Ma-thi-ơ 17:14-21). Điều chúng ta cần là đức tin hạt cải được đặt đúng vào Đấng Christ.

 

 

Thế hệ hư mất

Hai trong số những anh hùng đức tin là Moses/Môi-se và Joshua/Giô-suê. Họ được giao nhiệm vụ lãnh đạo dân Do Thái trong quá trình ra khỏi Ai Cập và chinh phục vùng đất hứa Canaan. Moses/Môi-se đã phái một số thám tử do thám vùng đất họ được hứa, và chỉ có 2 trong số 12 người can đảm tin rằng họ có thể chiếm vùng đất ấy.

Kết quả là cả một thế hệ phải chết, để cho thế hệ có đức tin trỗi dậy, nhận lãnh lời hứa của Đức Chúa Trời. Họ chết trước khi được vào đất hứa vì thiếu đức tin, họ không hề khao khát đặt đức tin nhỏ bé nơi Đức Chúa Trời.
Hội Thánh hiện đại có thể học hỏi điều này. Chúng ta cần nhận ra tầm quan trọng của việc đặt đức tin vào Đức Chúa Trời thay vì vào con người. Nếu không, nhiều thế hệ sẽ chết, sẽ hư mất. Đức Chúa Trời chờ đợi và sử dụng những người có đức tin và khiêm nhường.

 

 

Trở nên tấm gương
Một trong những điều quan trọng chính là chúng ta cũng cần trở thành tấm gương cho thế hệ mai sau. Đó là bổn phận của chúng ta. Đừng lãng phí thời gian, hãy mạnh dạn đặt đức tin nơi Chúa và hành động trong sự vâng phục Đức Thánh Linh. Chúng ta không thể hâm hẩm nữa. Đức Chúa Trời không chấp nhận điều đó: “Ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta” (Relavation/Khải huyền 3:16). Chúng ta cần chủ động thực hành đức tin và cho phép Đức Chúa Trời sử dụng nó để di chuyển những ngọn núi mà Hội Thánh đang đối diện trong xã hội hiện đại đầy cám dỗ, mối lo. Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những người trung tín để sử dụng họ – như Ngài đã dùng những người tiên phong trong Kinh Thánh.

“Thà bạn ở bên ngoài Hội Thánh, không có chút niềm tin, còn hơn là Cơ đốc nhân thỏa hiệp, người đeo mặt nạ, bên trong không kết ước thật với Đấng Christ, không thật hiểu sự quan trọng của Chúa… Hình ảnh ‘người hâm hẩm’ là người trong Hội Thánh nhưng tự mãn, chẳng thấy mình có nan đề gì. Họ nghĩ rằng họ ổn” – Mục sư John Piper chia sẻ.

Quỳnh Trân dịch

(Nguồn christiantoday.com)

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92