Việt Nam

Trại Thánh Kinh Mùa Thu 2015 Của Ban Thanh Niên Gia Định

Tạ ơn Chúa đã cho Ban Thanh Niên Gia Định có một kỳ trại thật phước hạnh, được diễn ra từ ngày 2-5/9 tại nhà thờ Tin Lành Đà Lạt, với chủ đề “Biết Chúa”. Có 190 bạn trẻ trong Hội thánh đã biệt riêng thì giờ để học Lời Chúa, tra xét lại đời sống thuộc linh, nhìn lại mối tương giao với Chúa, cùng nhau thông công, xây dựng và phát triển mối quan hệ giữa vòng những người trẻ Cơ Đốc.

Cám ơn Chúa vì qua các loạt bài học như: Bài cầu nguyện chung, Biết Chúa, Nhận Biết Ý Chúa, Sự Bày Tỏ Của Chúa, Nền Tảng Mối Liên Hệ Hôn Nhân, Sống Với Chúa… lời Chúa quả thật sống động và linh nghiệm, “sắc hơn gươm hai lưỡi” chỉ ra những chỗ hư hại, sai trật trong đời sống…  đem lại sự ngọt ngào tươi mới cho từng tấm lòng, khiến những người trẻ vui thích khi được soi mình trước ánh sáng lời Chúa.

 

Trại Thánh Kinh Mùa Thu 2015 Của Ban Thanh Niên Gia Định Trại Thánh Kinh Mùa Thu 2015 Của Ban Thanh Niên Gia Định Trại Thánh Kinh Mùa Thu 2015 Của Ban Thanh Niên Gia Định

Bên cạnh đó, trong suốt thời gian học, diễn giả đã dùng nhiều hình thức khác nhau, đặt nhiều câu hỏi, đưa ra những vấn đề thực tế trong cuộc sống… giúp các bạn Thanh Niên nói lên những cảm nhận của mình cũng như kịp thời điều chỉnh những suy nghĩ và quan niệm sống không đúng với nền tảng lời Chúa. Nhờ vậy, các tiết học trở nên thật gần gũi, sinh động và sôi nổi.

Loạt bài học về sự cầu nguyện giúp các bạn thanh niên nhận ra những đông cơ sai lầm trong sự cầu nguyện, sự cầu nguyện sẽ trở nên giả hình khi chúng ta suy nghĩ người khác sẽ đánh giá mình qua sự cầu nguyện. Động cơ của sự cầu nguyện là chính Chúa, nhận biết Chúa với tấm lòng mong muốn danh Chúa được bày tỏ cho bản thân và cho người khác chứ không phải tìm kiếm phước của Ngài

Loạt bài học: Nhận biết ý Chúa, Sự bày tỏ của Chúagiúp các bạn trẻ nhận biết rằng: Ý  muốn của Chúa phải trở nên lẽ sống của Cơ Đốc Nhân; sự soi sáng dẫn dắt của Đức Thánh Linh đối với một người không bao giờ mâu thuẫn với lời Chúa. Do đó, bất cứ kinh nghiệm nào, sự thôi thúc nội tâm nào của Cơ Đốc Nhân phải luôn được thẩm định bởi lời Chúa đã được mặc khải đầy đủ trong Thánh Kinh.

Loạt bài học: Nền tảng mối liên hệ hôn nhân – chỉ ra thứ tự ưu tiên trong mối liên hệ hôn nhân khi đặt Chúa làm trọng tâm, qua đó giúp các bạn trẻ nhận biết hôn nhân không phải là mục đích sống của Cơ Đốc Nhân, nhưng mục đích của hôn nhân là để giúp đỡ nhau cùng hoàn thành trách nhiệm Chúa giao và kinh nghiệm tình yêu Chúa ban.

Mỗi cá nhân cần nhận biết tiếng gọi của Chúa trong từng lĩnh vực đời sống, Cứu Chúa Giê-xu là khởi điểm quan trọng của cuộc đời, nên phải bước đi trong Chúa, có mối liên hệ mật thiết với Chúa, vâng phục và kết ước theo Ngài.

Bên cạnh thì giờ học Lời Chúa, các bạn cũng có thời gian sống với nhau, chia sẻ và khích lệ nhau qua những buổi họp nhóm, cùng nhau tĩnh nguyện mỗi buổi sáng, sinh hoạt cộng đồng, tham quan dã ngoại…

Trại Thánh Kinh Mùa Thu 2015 Của Ban Thanh Niên Gia Định

Cám ơn Chúa vì qua 4 ngày trại nhiều bạn trẻ đã được Chúa thăm viếng và nhận biết rằng mình chưa thật sự tin Chúa, đi Nhà thờ chỉ là niềm tin Tôn giáo… một số đông các bạn đã bằng lòng hạ mình tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của đời sống mình và cam kết xây dựng đời sống đặt Chúa làm Vua làm Chủ.

Số đông các bạn đã trình dâng cho Chúa những tội lỗi, những thất bại trong quá khứ, tái kết ước đời sống mình với Chúa, và quyết tâm sống đắc thắng cho Ngài.

Trại Thánh Kinh Mùa Thu 2015 Của Ban Thanh Niên Gia Định

Xin Hội Thánh và tôi con Chúa tiếp tục nhớ đến Ban Thanh Niên Gia Định và thêm lời cầu nguyện cho những người trẻ thật sự biết Chúa và có mối liên hệ với Ngài một cách cá nhân hầu cho có một đời sống thật sự tận hiến cho Chúa, có lời Chúa soi đường dẫn lối giữa thế giới ngày nay thật nhiều sự bận rộn, thử thách và đầy cám dỗ.

Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự Tốt lành và Quyền Tể Trị tuyệt đối của Ngài trong suốt kỳ trại Thánh Kinh Mùa Thu năm 2015 của Ban Thanh Niên Gia Định. Cám ơn Chúa vì sự chu cấp, gìn giữ và ban ơn của Ngài trên chuyến đi … hầu đem đến một kỳ trại Thánh Kinh Mùa Thu thật kết quả và phước hạnh.

Nguồn: httlgiadinh.org

 

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92