Dưỡng Linh

Trách nhiệm của tôi với chính quyền

Oneway.vn – Câu hỏi mà Chúa Jesus đã hỏi: “Vậy, xin thầy nói cho chúng tôi,thầy nghĩ thế nào: Có nên nộp thuế cho Caesar/Sê-sa hay không? Đức Chúa Jesus biết ý xấu của họ, bèn đáp rằng: Hỡi kẻ giả hình, sao các ngươi thử ta? Hãy đưa cho ta xem đồng tiền nộp thuế. Họ đưa cho Ngài một đơ-ni-ê. Ngài bèn phán rằng: Hình và hiệu nầy của ai? Họ trả lời rằng: Của Sê-sa. Ngài bèn phán rằng: Vậy, hãy trả cho Sê-sa vật gì của Sê-sa; và trả cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời” (Matthew/Ma-thi-ơ 22:17-21).

Kết quả hình ảnh cho trách nhiệm

Điều này trở thành tiêu chuẩn về những thứ chúng ta cần trả cho chính phủ.

 

Chúng ta cần trả thuế cho những dịch vụ cần thiết mà chính phủ cung cấp. Chúng ta nợ chính phủ một đời sống cá nhân tuân thủ luật pháp và trung thực (Romans/Rô-ma 13:1-7), đặc biệt là sự quan tâm và nhiệm vụ của một công dân.

 

Chúng ta không nợ chính phủ lòng trung tín mà chúng ta dành cho Chúa. Với Chúa, chúng ta nợ Ngài sự thờ phượng và lòng trung thành. Chúng ta phải nhớ rằng chính phủ chỉ tồn tại khi Đức Chúa Trời ban cho khả năng và quyền lực.

 

Bất kỳ chính phủ nào vượt ra khỏi quyền cho phép của Đức Chúa Trời Toàn Năng, thì chính phủ đó sẽ chẳng còn chút quyền lực nào trên người dân của mình. Khi các môn đồ đứng trước những người cầm quyền, họ bị hăm dọa không được nhân Danh Chúa Jesus mà nói điều gì nhưng họ nói với nhà cầm quyền rằng họ không thể không nói những điều mà họ đã thấy và nghe (Acts/Công vụ 4:18-20). Dù bị đe dọa bỏ tù, đánh đập và các hình thức trả đũa khác, họ vẫn tuyên bố đức tin của mình rất rõ ràng cho mọi người. Các môn đồ rõ ràng đang đe dọa đến quyền lực của chính phủ nên họ đã hạn chế quyền tự do thờ phượng và tuyên xưng đức tin nơi Chúa Jesus của các tín hữu.

 

Khi chúng ta được dạy cái gì của Caesar phải trả cho Caesar, có nghĩa ta phải chịu trách nhiệm trước chính phủ, chúng ta nợ sự phục vụ cho cộng đồng, cần biết nắm bắt những thông tin về chính phủ, tham gia bầu cử và các hoạt động chính trị ở những cấp độ khác nhau.

 

Chúng ta dâng cho Đức Chúa Trời những điều thuộc về Ngài, dâng phần mười, dâng lên Ngài tình yêu, sự thờ phượng và ngợi khen. Đối với chính phủ, chúng ta là những công dân tốt, trau dồi kiến thức trong công việc, hoàn thành thuế đúng hạn. Đồng thời phục vụ chính phủ trong mọi vai trò ở tất cả cấp bậc.

 

Mọi người đều có quyền tự do dù ở bất kỳ đâu. Mỗi người nên có quyền trên đời sống cá nhân, tài sản, việc di chuyển, và lương tâm của mình. Trong mỗi chế độ sẽ có những lối tư duy khác nhau nhưng điều đó không làm biến đổi thứ tự mà Đức Chúa Trời đã thiết lập. Mỗi người dù sống trong chế độ nào cũng cần tiếp tục làm chứng về đức tin trong Chúa, cho dù phải trả giá. Nhiều người đã phải vào tù, số khác bị tra tấn, đánh đập và túng quẫn. Nhưng khi thoát khỏi, họ vẫn tiếp tục làm chứng và giảng đạo.

 

Chúng ta cũng hãy nhớ sứ đồ Paul/Phao-lô đang sống dưới thời La Mã độc tài khi ông viết trong Romans/Rô-ma rằng Cơ Đốc nhân phải trả thuế cho người thâu thuế và chính quyền không phải là nỗi sợ hãi cho những người làm lành mà là người làm ác (Romans 13:1-7). Ông cũng kêu gọi mỗi Cơ Đốc nhân cần phải cầu nguyện cho những người có thẩm quyền, để họ có một đời sống tốt đẹp và thánh sạch; Lời Chúa có thể đến với nhiều người và Lẽ Thật được phơi bày (2 Timothy/II Ti-mô-thê 2:1-4).

 

Jane Nguyễn dịch

Nguồn: cbn.com

Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Hay bạn còn nhiều vấn đề, thắc mắc cần giải đáp, hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, qua tin nhắn Fanpage) hay gửi thư đến email tintuc@oneway.vn.

Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta” (Khải Huyền 3:20-BTTHĐ).

Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92