Việt Nam

Tổng Kết & Bầu Cử Ban Truyền Giáo Tỉnh Bình Thuận

HTTLVN.ORG – Lúc 8 giờ 45 ngày 17/2/2016 tại nhà thờ Tin Lành Phúc Âm – tỉnh Bình Thuận, Ban Truyền giáo tỉnh tổng kết công tác truyền giảng năm 2015 và bầu cử Ban Điều hành truyền giáo nhiệm kỳ 2016 – 2017.

Hiện diện cuộc họp gồm có: Ban Đại diện, Ban Truyền giáo, các tôi tớ Chúa, các Chấp sự đại diện các Hội Thánh trong tỉnh… ước khoảng 120 người.

MsNc Nguyễn Văn Hoàng – UV BĐD, đặc trách Truyền giáo tỉnh thay cho Ban Điều hành có lời hoan nghinh và chào mừng. MS Trà Phục hướng dẫn chương trình, MsNc Võ Hoàng Hà cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa, MsNc Lưu Thuận An đọc Kinh Thánh. Sau khi MS Lê Khắc Hóa – Trưởng BĐD giảng dạy Lời Chúa và tâm tình cùng Ban Truyền giáo, MS Mai Hồng Sơn cầu nguyện đáp ứng.

MsNc Lưu Thuận An báo cáo tài chánh, MsNc Phan Chu đọc bản báo cáo công tác, trong năm qua BTG đã thực hiện được 4 đợt truyền giảng, khoảng 1.000 người nghe Tin Lành, trong đó có khoảng 100 người tin nhận Chúa.

MsNc Nguyễn Văn Hoàng chủ tọa bầu cử Ban Điều hành Truyền giáo cho nhiệm kỳ mới. Kết quả như sau: (1) MsNc Phan Chu – Thư ký, (2) MsNc Lưu Thuận An – Thủ quỹ, (3) MS Trà Phục – đặc trách khu vực Bắc Bình Thuận, (4) MsNc Huỳnh Minh Tuấn – đặc trách khu vực Nam Bình Thuận, (5) MsNc Võ Hoàng Hà – đặc trách khu vực Tây Bình Thuận.

MS Lưu Niêm cầu nguyện cho Tân Ban Điều hành Truyền giáo và cầu nguyện đặc biệt cho công tác truyền giáo trong năm mới 2016 xin Chúa dẫn dắt.

Chương trình kết thúc lúc 11 giờ 30 sau lời cầu nguyện chúc phước của MS Lê Khắc Hóa, chụp hình lưu niệm và dự tiệc thông công.

TTV. MsNc Phan Chu

Hình ảnh ghi nhận:

hinh 1

MS Trà Phục hướng dẫn chương trình

hinh 2

MsNc Võ Hoàng Hà cầu nguyện khai lễ

hinh 3

Quang cảnh

hinh 4

MsNc Nguyễn Văn Hoàng hoan nghinh và chủ tọa bầu cử

hinh 5

MsNc Lưu Thuận An đọc Kinh Thánh

hinh 6

MS Lê Khắc Hóa giảng dạy Lời Chúa

hinh 7

BTG ghi ân trưởng BĐD

hinh 8

Tân Ban Điều hành truyền giáo

hinh 9

Hình lưu niệm

Theo httlvn.org

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92