Dưỡng Linh Mái ấm Quốc Tế

Tôn kính cha mẹ

Oneway.vn – Khi Chúa nhập thế làm người, Ngài rất tôn trọng cha mẹ. Cho đến lúc bước lên đồi Gô-gô-tha để chịu chết, Chúa vẫn không quên dặn dò môn đồ chăm sóc mẹ. Vậy, chúng ta là ai mà dám không tôn kính cha mẹ?

 

Kinh Thánh chép: tất cả con cái phải “vâng phục cha mẹ mình trong Chúa”. Điều này có ý nghĩa gì?

 

 

Lời hứa
Chúa muốn tất cả con cái phải tôn kính cha mẹ. Trên thực tế, Ngài đã đưa ra mệnh lệnh này trong Mười Điều Răn – danh sách những điều Đức Chúa Trời muốn và ghét. Điều răn thứ 5 được chép ở Exodus/Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12: “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho”.

Mệnh lệnh này rất quan trọng, và có phần thưởng kèm theo. Đức Chúa Trời muốn chúng ta tôn trọng cha mẹ vô điều kiện, bất kể họ đối xử với chúng ta thế nào. Đức Chúa Trời sẽ thưởng cho sự vâng phục của chúng ta đối với mệnh lệnh của Chúa, đó chính là cuộc sống lâu dài trên đất. Ephesians/Ê-phê-sô 6:1-3 nhấn mạnh: “Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy là điều răn thứ nhứt, có một lời hứa nối theo), hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất”.

 

Trong Chúa
Cụm từ này thực sự khá đơn giản: tôn kính cha mẹ trong sự vâng phục Chúa.
Một số nhà lãnh đạo tôn giáo khao khát quyền lực và muốn kiểm soát cuộc sống của những người theo họ, nên đã bóp méo sự dạy dỗ của Kinh Thánh, biến nó thành điều sai trật. Giáo huấn sai lệch đó nhấn mạnh rằng các tín đồ cần vâng theo và tôn kính cha mẹ thuộc linh của họ – các lãnh đạo Nhà thờ – mà bỏ qua nhu cầu của cha mẹ và gia đình. Chúa Jesus đã phơi bày sự giả dối của giáo huấn này trong Matthew/Ma-thi-ơ 15:3-9.

“Ngài đáp rằng: Còn các ngươi sao cũng vì cớ lời truyền khẩu mình mà phạm điều răn của Đức Chúa Trời? Vì Đức Chúa Trời đã truyền điều răn nầy: Phải hiếu kính cha mẹ ngươi; lại, điều nầy: Ai mắng nhiếc cha mẹ thì phải chết. Nhưng các ngươi lại nói rằng: Ai nói cùng cha mẹ rằng: Những điều mà tôi có thể giúp cha mẹ, đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi, thì người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ. Như vậy, các ngươi đã vì lời truyền khẩu mình mà bỏ lời Đức Chúa Trời. Hỡi kẻ giả hình! Ê-sai đã nói tiên tri về các ngươi phải lắm, mà rằng: Dân nầy lấy môi miếng thờ kính ta; Nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích, Vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra”.

 

 

Tôn kính Cha trên trời

Độc giả thân mến, quan trọng hơn hết là chúng ta phải tôn kính Cha Thiên Thượng. Khi tôn kính Ngài, chúng ta sẽ làm theo lời Ngài. Và khi đã làm tất cả những gì Ngài nói, chúng ta sẽ biết cách tôn trọng cha mẹ, bất kể họ là ai và họ làm gì.
Ngay cả Chúa Jesus cũng rất tôn trọng cha mẹ khi Ngài còn tại thế. Luke/Lu-ca 2:51 chép: “Đoạn, Ngài theo về thành Na-xa-rét và chịu lụy cha mẹ”. Nếu Đấng Christ là Chúa mà còn tôn trọng cha mẹ của Ngài trên đất, thì chúng ta là ai mà không làm điều đó?

Quỳnh Trân dịch

(Nguồn: christiantoday.com)

Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình, để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Bạn vui lòng liên lạc với chúng tôi bằng cách để lại bình luận, hoặc gửi thư về địa chỉ: tintuc@oneway.vn.
Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta” (Khải Huyền 3:20).
Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92