Dưỡng Linh Quốc Tế

Tôi muốn học… tiếng lạ!

Oneway.vn – Nói hay cầu nguyện với Chúa trong tiếng lạ không nằm ở lĩnh vực… học tập. Tiếng lạ trong Tân Ước khá phổ biến, dù chưa nghe ai từng được học trước đó. Trong Phúc Âm Mark/Mác 16:17, Chúa Jesus phán: “Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này: … dùng tiếng mới mà nói”

 

 

Trong ngày lễ Ngũ tuần, bối cảnh của lần nói tiếng lạ đầu tiên xảy ra như sau: “Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói” (Acts/Công vụ các Sứ đồ 2:4). Họ nhận được khả năng nói tiếng lạ/tiếng mới bởi đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh.

Tiếng lạ là một cách để nói lên sự cao trọng của Đức Chúa Trời (Acts/Công vụ 2:11): …chúng ta đều nghe họ dùng ngôn ngữ chúng ta mà nói về những việc quyền năng của Đức Chúa Trời”. Vậy nếu bạn khao khát, hãy cầu nguyện với thái độ nghiêm túc để được Đức Thánh Linh đầy dẫy trong bạn, khiến bạn có thể nói một thứ tiếng khác. Bạn có thể nhận được toàn bộ ngôn ngữ, hoặc chỉ một vài âm tiết, hoặc một số từ, nhưng chúng sẽ tăng thêm mỗi ngày nếu bạn tiếp tục cầu xin.

 

Tôi có thể mất Thánh Linh?

Hỏi: “Tôi đã nhận được báp-tem Thánh Linh cách đây ít lâu, nhưng bây giờ dường như những gì tôi từng kinh nghiệm được đã… không còn nữa. Có bao giờ Đức Thánh Linh có bao giờ rời bỏ tôi không?”.

Trả lời: Ở vế hai của câu hỏi, đã có ít nhất 1 trường hợp như vậy (Đức Thánh Linh rời bỏ), đó là vua Saul/Sau-lơ, Kinh Thánh chép: “Thần của Đức Giê-hô-va lìa khỏi Sau-lơ” (I Samuel/1 Sa-mu-ên 16:14).

 

 

Báp-tem trong Đức Thánh Linh nói đến một số tín hữu được “đầy dẫy Đức Thánh Linh” (Acts/Công vụ 2:4, Ephesians/Ê-phê-sô 5:18). Ngoài ra, việc “dập tắt Đức Thánh Linh” là điều có thể xảy ra (I Thessalonians/Tê-sa-lô-ni-ca 5:19). Do đó, việc được đầy dẫy và giữ sự đầy dẫy Thánh Linh là rất quan trọng – đó là điều mà sứ đồ Paul/Phao-lô đã nói trong Ephesians/Ê-phê-sô 5:18. Vậy, hãy bền đỗ trong sự cầu nguyện, tìm kiếm sự hiện diện của Đức Chúa Trời và nài xin Ngài tiếp tục đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ ban cho bạn điều đó.

Một câu hỏi khác: “Nhận được Đức Thánh Linh có phải là yếu tố cần thiết cho việc được lên Thiên Đàng?”. Nếu trả lời “Không”, liệu bạn có chắc chắn rằng mình có thể lên Thiên Đàng mà không cần đến sự ấn chứng cứu chuộc của Đức Thánh Linh?

Người ta cần được “sinh lại bởi Đức Thánh Linh” mới được vào nước Đức Chúa Trời. Nhưng “nhận lãnh Đức Thánh Linh” là để cho các mục đích như đi giảng dạy, làm chứng… mở mang Vương quốc Đức Chúa Trời.

NCMV dịch

(Nguồn: cbn.com)

Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Hay bạn còn nhiều vấn đề, thắc mắc cần giải đáp, hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, qua tin nhắn Fanpage) hay gửi thư đến email tintuc@oneway.vn.

Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta” (Khải Huyền 3:20-BTTHĐ).

Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92