Dưỡng Linh Quốc Tế

Tội lỗi tình dục, làm sao để vượt qua?

Oneway.vn – Tình dục là một trong những khía cạnh đẹp nhất trong kế hoạch của Thượng Đế dành cho con cái Ngài trên đất. Nhưng kể từ khi Adam/A-đam và Eve/Ê-va phạm tội thì tình dục của con người đã vượt xa, trượt khỏi mục đích của Đức Chúa Trời.


Thực tế, nếu chúng ta không cẩn thận ngưỡng trông Cha Thiên Thượng và bước theo sự giảng dạy của Ngài trong lĩnh vực này, chúng ta sẽ sống một cuộc sống nô lệ cho tội lỗi, không làm vinh hiển Danh Chúa.

Bạn không đơn độc
Nếu bạn đang đấu tranh với tội lỗi này, bạn không đơn độc. Ngay cả vua David/Đa-vít – một người kính sợ Đức Chúa Trời – cũng từng vật lộn với tội lỗi tình dục. Khi ông gặp bà nữ hoàng Bathsheba/Bát-sê-ba, ông đã đầu phục ham muốn của chính mình. Ông phạm tội tà dâm và để che giấu, ông tiếp tục phạm tội giết người. Nhưng nhờ có một người bạn trung thành, một Đức Chúa Trời vị  tha và một tâm hồn ăn năn, thống hối, David/Đa-vít đã tìm được đường về (II Samuel/II Sa-mu-ên 11:12). Bạn cũng có thể được vậy nếu bạn nhìn biết tội lỗi và ăn ăn.

 

 

Tự do trong Lẽ Thật

Thông thường, chúng ta hay sai lầm trong tình dục bởi không hành động theo Lẽ Thật của Đức Chúa Trời. Chúa Jesus, trong một phân đoạn Kinh Thánh, cho biết sự tự do được tìm thấy trong Lẽ Thật, và ách nô lệ nằm trong sức mạnh của những lời dối trá. Lẽ thật khiến chúng ta tự do. Chúng ta sẽ phản ứng với lẽ thật hay sự dối trá của Satan? (John/Giăng 8:31-47).
Nhận biết lẽ thật về tình dục có thể là bước khởi đầu quan trọng để chiến thắng tội lỗi tình dục. Thứ nhất, Đức Chúa Trời muốn con cái Ngài tận hưởng vẻ đẹp trong mối quan hệ tình dục đúng đắn. Vua của vũ trụ nói rất nhiều trong Lời Ngài về những niềm vui được tìm thấy trong hôn nhân, nơi vợ chồng đều nhận biết Đấng Christ (Genesis/Sáng Thế Ký 2:24-25; Prov/Châm Ngôn 5:19 và Song of Solomon/Nhã Ca).
Tuy nhiên ma quỷ, kẻ tố cáo linh hồn chúng ta liên tục cố gắng phá hoại kế hoạch của Đức Chúa Trời. Nó nói dối, cám dỗ chúng ta tin rằng chúng ta có thể tận hưởng những thú vui tình dục ngoài hôn nhân. Nó sử dụng áp lực mỗi ngày và bản tính tội lỗi của chính chúng ta để hoàn thành mục đích của nó.
Và những gì bắt đầu đơn thuần là một “suy nghĩ vớ vẩn”, có thể nhanh chóng cám dỗ chúng ta phạm tội (James/Gia-cơ 1:14-15): khiêu dâm, gian dâm, ngoại tình, mại dâm, đồng tính và các hành vi tình dục xấu xa khác.
Dù bất kể tội lỗi nào, chúng ta cần nhận biết rằng dục vọng chính là gốc rễ (I John/I Giăng 2:16; Galatians/Ga-la-ti 5:16-20). Ham muốn khiến chúng ta mù quáng, dẫn chúng ta sâu hơn vào tội lỗi (I Tim/I Ti-mô-thê 4:1-2; Rom/Rô-ma 1:21-27; Ephesians/Ê-phê-sô 4:17-19). Mỗi tội lỗi đều có cùng kết thúc (Rom/Rô-ma 6:23), có thể mang hậu quả chết người của bệnh tật, tệ hơn nữa chính là cái chết thuộc linh.

 

 

Bứt xiềng xích
Để phá vỡ xiềng xích của tội lỗi tình dục, bạn phải ăn năn. Cần thay đổi hoàn toàn phương hướng, cách xa tội lỗi, cám dỗ, hướng tới ân điển và sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Nếu bạn cho phép sự tham dục kiểm soát cuộc sống, Đức Thánh Linh sẽ kết án tội lỗi bạn; nhưng Đức Chúa Trời sẽ tha thứ và làm sạch bạn về thể xác, cảm xúc và tâm linh, nếu bạn khiêm nhường đến với Ngài (I John/I Giăng 1:8,9; Psalm/Thi Thiên 103:12; Romans/Rôma 6:23).
Nếu bạn vẫn chưa biết rằng Chúa Jesus là Cứu Chúa của bạn, hãy dâng cuộc sống bạn cho Ngài. Đơn giản bằng lời cầu nguyện thế này: “Chúa ơi, con biết Ngài đã chết vì con. Cảm ơn Chúa vì đã cứu con ra khỏi tội lỗi của con. Con cầu xin Ngài hãy là Chúa và Cứu Chúa trong đời sống con!”
Một khi bạn nhận biết Chúa Jesus là Đấng Cứu Rỗi, bạn sẽ được an ủi khi biết rằng Chúa biết những sự tranh chiến trong bạn, và mong muốn bạn được tự do (Hebrews/Hê-bơ-rơ 4:14-16). Ngài sẽ giúp bạn chiến thắng.

 Chiến đấu mỗi ngày

Để vượt qua cám dỗ, bạn sẽ phải liên tục đối mặt. Hãy làm theo kế hoạch đơn giản của Đức Chúa Trời:
1- Đứng vững chống lại sự cám dỗ (James/Gia-cơ 4:7; I Peter/I Phi-e-rơ 5:6-9; II Timothy/II Ti-mô-thê 2:22).
2- Thú nhận tội lỗi với anh em trong Đấng Christ và cầu nguyện để được chữa lành (James/Gia-cơ 5:16).
3- Giấu Lời Chúa trong lòng bạn (Psalm/Thi Thiên 119:11), tin cậy vào sức mạnh của Lời Ngài (Heb/Hê-bơ-rơ 4:12).
4- Hầu việc Chúa bằng tế lễ lời ngợi khen (Heb/Hê-bơ-rơ 13:15) cho đến khi bạn được lấp đầy sự bình an và niềm vui của Chúa (Isaiah/Ê-sai 26:3).

Nhưng quan trọng hơn hết chính là sự thay đổi từ bên trong (Prov/Châm Ngôn 23:7). Làm đầy tâm trí bạn bằng Lời của Đức Chúa Trời, Kinh Thánh chép: “Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được” (I Cor/I Cô-rinh-tô‬ ‭10:13‬)

Cuối cùng, trở thành một phần của Hội Thánh với sự dẫn dắt của Thánh Linh. Học Kinh Thánh hàng ngày, cầu nguyện liên tục và kết bạn với Cơ đốc nhân có cùng suy nghĩ. Nếu bạn tiếp tục bị cám dỗ, bạn có thể cần sự giúp đỡ của Mục sư, người tâm vấn hoặc những người cầu thay.

 Cầu nguyện thế nào?
Bạn đang đấu tranh với tội lỗi? Cho dù quyền lực của nó có thể thống trị chúng ta, nhưng bạn có thể chiến thắng bằng sự thanh tẩy bởi dòng huyết Chúa Jesus và ân điển của Ngài để sống mỗi ngày.

Xin cầu nguyện ngay bây giờ: “Lạy Cha, xin tha thứ và chữa lành, giúp con thoát khỏi tội lỗi tình dục, khiến con bị phân cách khỏi tình yêu của Ngài. Hãy giúp con nhận biết và chấp nhận quyền năng mà Chúa Jesus ban cho, để phục hồi con hoàn toàn. Giúp con chạy xa khỏi mọi tác động khiến con phạm tội, giúp con nhu mì và khiêm nhường chia sẻ với anh em trong Chúa để được chữa lành. Xin khích lệ và thêm sức cho con bằng Lời năng quyền và thánh khiết của Ngài. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jesus. Amen!

 

 

Lời Chúa cho bạn

“Anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Đấng Christ sao? Vậy thì mình có nên lấy chi thể của Đấng Christ mà làm thành chi thể của điếm đĩ chăng? Đức Chúa Trời nào nỡ vậy! … Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời” (I Cor/I Cô-rinh-tô‬ ‭6:15, 19-20‬)

Xem thêm
I Thessalonians/I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-8: ý muốn của Đức Chúa Trời về tình dục
Proverbs/Châm Ngôn 2:12-22; 6:20-35: Sự cần thiết khi biết Lời Chúa và sự khôn ngoan theo Lời Ngài
Psalm/Thi Thiên 51:7: Sự đảm bảo được thanh tẩy
James/Gia-cơ 1:12: Phần thưởng khi chống lại tội lỗi tình dục.

Quỳnh Trân dịch

(Nguồn: cbn.com)

Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Hay bạn còn nhiều vấn đề, thắc mắc cần giải đáp, hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, qua tin nhắn Fanpage) hay gửi thư đến email tintuc@oneway.vn.

Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta” (Khải Huyền 3:20).

Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92