Dưỡng Linh

Tôi là người tốt, sao phải cần Chúa?

Oneway.vn – Bạn chưa từng lấy cắp thứ gì tại nơi làm việc, chưa bao giờ giận dữ trước mặt người khác, chưa bao giờ chạy xe quá tốc độ? Có phải bạn đang so sánh mình với những kẻ giết người?… Rất tốt! Bạn đã là người tốt, nhưng thực sự tốt thôi chưa đủ…

“Tốt” là một định nghĩa nằm ngoài Kinh Thánh, nơi các tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời được thiết lập. Để nhìn thấy sự thiếu hụt tiêu chuẩn của chúng ta, chúng ta phải sẵn sàng nhìn xem một tiêu chuẩn cao hơn, tiêu chuẩn hoàn hảo, tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời.

 

 

Với góc nhìn này, Kinh Thánh nói không có một người nào công bình, không có người nào thực sự khôn ngoan, và không ai là người tốt cả. Đức Chúa Trời đã ban mười điều dạy đơn giản cho dân Israel (Mười Điều Răn) để làm theo, nhưng họ đã thất bại, và chúng ta cũng không khác gì.

Bạn thấy đó, khi Chúa Jesus giảng dạy, Ngài đã nói một cách chi tiết rằng con người chúng ta đã phạm tội từ trong… tư tưởng. Ví dụ Chúa Jesus phán: “Các ngươi có nghe lời phán rằng: Ngươi chớ phạm tội tà dâm. Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi” (Matthew/Ma-thi-ơ 5:27-28).

 

 

Nguyên tắc này áp dụng cho mỗi điều răn. Không ai có thể trở nên công bình trước mặt Đức Chúa Trời bằng việc làm tốt, gìn giữ luật pháp hoặc sống theo các nguyên tắc của một tổ chức tôn giáo nào đó. Điều đó không bao giờ “đủ tốt”. Luật pháp được ban ra cho thấy chúng ta đã phạm tội như thế nào. Nhưng Đức Chúa Trời đã mở đường cho chúng ta đến với sự công bình không phải bởi những yêu cầu của luật pháp, mà qua lời hứa đã được chép rất lâu trong các sách của Moses/Môi-se và những lời tiên tri. Chúng ta trở nên công bình trước mặt Chúa bằng cách đặt đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ. Và đây là lẽ thật cho tất cả những ai tin, không quan trọng bạn là ai (Roma/Rô-ma 3:9-31).

Chúa Jesus là Người duy nhất “đủ tốt”, và Ngài đã hy sinh sự sống vì tội lỗi chúng ta. Khi chúng ta tiếp nhận bởi đức tin rằng Chúa Jesus đã làm điều đó vì chúng ta, Ngài trở nên Đấng Cứu Chuộc của chúng ta. Và chúng ta trở nên “đủ tốt” để đứng trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời – cho đến đời đời.

NCMV dịch

(Nguồn: cbn.com)

Bạn thân mến, nếu bạn là người chưa tin Chúa và bạn muốn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho đời mình để nhận được Sự Cứu Rỗi, Tình Yêu và sự Bình An trong tâm hồn. Hay bạn còn nhiều vấn đề, thắc mắc cần giải đáp, hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách bấm vào đây hoặc để lại tin nhắn (trong bình luận, qua tin nhắn Fanpage) hay gửi thư đến email tintuc@oneway.vn.

Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta” (Khải Huyền 3:20).

Chúa yêu bạn! Và Ngài luôn chờ đợi bạn!

Tin cùng chuyên mục:

Bình luận

* Hoặc để lại bình luận ẩn danh bằng email tại đây !


Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 112

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 117

Bình luận

*Email của bạn sẽ không được hiển thị để bảo đảm sự riêng tư.


Notice: Undefined index: url in /home/news/public_html/wp-content/themes/news.oneway.vn_king-news/comments.php on line 92